Wednesday, October 18, 2006

khi6at el khethra ;p

ilyom shift The Notebook for the first time..why the hell do they make these movies? 3ashan inti7asar 3ala 3omerna ?

WWWWHHHHHHHHYYYY !!! iffff.. ta7aba6t nafseyan w jasadeyan w ma3naweyan.. i need that ee6aalllyyy yerfa3 ma3naweyaty ;p

So qarart il 'aty...

MEN.. sim3ony.. w talyat'ha? imsakhaat.. mantikookas 3alaikom ila ib movies? ya3ne inshof aflam 7ub w gharam wintiqam wizoooooq galbna;p then in7iblinaa wa7id:P fa we are expecting "7ayatyyy 7abeeebbtyyy a7ibich blaahh blaahhh blaahh" bs do we get that:P? NO! :P


imghazal... KUWAITI STYLE:

wala leCh wa7Sha ya7mara <- ikon walhan ya3ne?
wala a7ibiCh ya shagoool! <- LAIISH YA SHAGOOOL !! laish elwath3 3indikom 7arb ?
yal ga63a ! wain 6asa sarlech yomain? <- ROMAN6EEEEEEEQY :Pso this is how u say "i love u".. "i miss u"..and "where have u been"?
min sijkom;p ? wetgoooloon laish el banat khribaw? GA3ED EDAWROOON WA7ID MAYSIB !

hal ayam ga3da adres il 3ilaqat el3a6ifiya ;p tara wala etha7kon :P ya3ne ola el a3thar are so typical ! GET CREATIVE;p

my favorite "yal 7ana inzain bakalmech bs maly khilg now" a3thar are:

"ana bidiwaneya.. adiglich laih 6ala3t" --> 6EEEEEEEEEEEE6 !! :P
"ana ga3ed ma3a el ahal" --> alah e7afeth'hom;p
"7abebty kha6 thany digega wadig" --> the only time ib tisma3 kalemat 7abeebty fqayra:P
"5 min wadig" --> a36e kil wa7id 1000 dinar law sij idig after 5 min.. actually... law just idig:P
"sorry telephony mafy ba6areya" --> tara wala their cute:P


w ba3dain el banaat:p aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah yal banat:P ham ohma fokahiyeen:p wayed 3indihom aflam w khi6aa6.. enafsoon marayem ib dars khisoosy ;p

*MEN pay attention;p bafeedkom ib 3ilmy w thaqafty:P*

"ba6la3 ma3a omy 6ool ilyom" -> ayal chathaba shda3wa 6ool elyoom ! shbitsawoon ??? WHT 6AL3A TAKES ALL DAY ?
"eheh la maby hadeyaaa" -> olaa yal chithbaaaa... OOOLLLAAAA YAAALLL CHIITTHHHBBAAA!!! law mayeeblich hadeya chan shagaitay il ga3 w giltay imba3 !
"tadree last week kh6ibony?" -> HIZ 6OOLIK WIKH6IBNY ! :P
"shrayek biflana?" -> if u DARE say she's pretty ib tindaaaaammm 6ool 3omrek;p
"mmmmmmm it7ibny?" -> u should prepare a poem at this point:P aw alef qisa ina omik shafat'ha bil sika w zaaq galbha 3alaiha w galat u should takh6ebha wenta tiwahagt blah blah blah :P
"ee raye7 7ag hal banat il7ilwat blah blah blah" -> this is where inta itseer 3antar witg0ol ena wela wa7da bilshare3 tiswa thifir reelha lisgheeeeerr wena aslan inta mawedik itro7 il mokan liflany bs rifeejik imtane7 ila biro7 wela enta u'de rather tig3ad bil bait titraba3 3al frash wetkalemha laima tiyeha il noma :P


ashkor 7osn istima3kom:Pta7iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaty ;*

23 Comments:

At October 18, 2006 7:31 PM, Blogger Cixousian Panic said...

LOOOOOOOOOOOOOL

i loved both what the men say and what the women say!!! sooooooooooo true... :D :D

 
At October 18, 2006 8:23 PM, Blogger Utmost-y said...

wayyy khebra khebra esmella 3laichh ;P
"fe wa7ed metqdmle"
do guys really belive that? aghbeya :P

heh ma7ad galich shofay the notebook , e7na 7adna tom and jerry 3shan manekte'eb ;P

o i wanted to shot the gun ;/

 
At October 18, 2006 8:44 PM, Anonymous Anonymous said...

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la la la
that was a great funny full of FACTS post hehehe keep it up

 
At October 19, 2006 2:53 AM, Blogger um-miT3ib said...

cix. panic: heheh i know their funny;p

utmost: min ilyom w raye7 tom and jeryy KHALAS!:P i give u shotgun:P enjoy;p

cr8ivia: ehhehe yeslamo;p

 
At October 19, 2006 4:13 AM, Blogger do0da said...

9arli qarn agool abi ashoof the notebook just to see what the whole fuss is about o when i did get my friend to send me it i had to format gabil la shoofa =P

o LOLLL ya3ni shtabeen min kuwaiti im'3azal you should just be thankful they say them with the masabat in the first place =P

 
At October 19, 2006 4:13 AM, Blogger do0da said...

9arli qarn agool abi ashoof the notebook just to see what the whole fuss is about o when i did get my friend to send me it i had to format gabil la shoofa =P

o LOLLL ya3ni shtabeen min kuwaiti im'3azal you should just be thankful they say them with the masabat in the first place =P

 
At October 19, 2006 5:15 AM, Blogger um-miT3ib said...

do0da: 6arara watshara6 kaify :P

 
At October 19, 2006 11:32 AM, Blogger shakshaka said...

hehehehhehehh EYANENN elpost SOOO true!

 
At October 19, 2006 11:50 AM, Blogger um-miT3ib said...

wwl: ee walaa 3ayal ana sh7aly ams bro7y ana w the notebook w salat kakaw... u can imagine wath3y:P

shakshaka: *bows* thank u thank u ashkorich ;p

 
At October 19, 2006 2:16 PM, Blogger adorra said...

ahhhh :<

Thiba7tona with these posts!
Tara Valentines Day yayy! :-(

 
At October 19, 2006 4:11 PM, Anonymous Anonymous said...

OMG! I used to always believe those excuses. I6la3aw tasreefa? :<

Bes DAMN you are GOOD!

 
At October 19, 2006 4:59 PM, Blogger um-miT3ib said...

adorra: yom il na7s? laish ityeebeen 6areya ? LAISH ! maybe i should watch the notebook on valentines day w eat LOTS of chocolate:P

Miyafushi: 7adhom tasreefat;p hehehe it pays off when u listen to ur friends bitch about their bf's :P

deemthewhiterose: 3almeeena sheno 7altich :P khan nistifeed:P

 
At October 19, 2006 5:16 PM, Blogger Dakhtour said...

LoooooooooooooooooooooL

Hehehee ee wallah el 7alah kaseefa 3endena... Aham shy lech wa7sha ya e7mara... e3jebatny hathy and so true :P

The Notebook 7ada 3jeeeeeeeeeeeeb ;)

 
At October 19, 2006 8:56 PM, Blogger um-miT3ib said...

LOL i know its soo true ! widy ashoot ily igolha:P and latgooloon the Notebook ! hal kilma gamat itsabebly mashakel nafseya:P

 
At October 20, 2006 10:43 AM, Blogger um-miT3ib said...

15/09: ee wala.. actually i wish they say wht i want them to say .. and MEAN IT! :P

 
At October 20, 2006 2:26 PM, Anonymous Anonymous said...

yal ga63a ! wain 6asa sarlech yomain? <- ROMAN6EEEEEEEQY :P << THAAAT CRACKED MEE UP :P umbaay wala intay 3ajeeba ;p

"eheh la maby hadeyaaa" -> olaa yal chithbaaaa... OOOLLLAAAA YAAALLL CHIITTHHHBBAAA!!! law mayeeblich hadeya chan shagaitay il ga3 w giltay imba3 ! << lama girls say that a7is il kuwaiti guys igooloon "a7san fakka" .. LoL :P

"tadree last week kh6ibony?" -> HIZ 6OOLIK WIKH6IBNY ! :P << SOOOOO TRUUUE :P LOL

I LOVE ur blog ;**

 
At October 20, 2006 3:17 PM, Blogger Fuzzy said...

hmmmm 3ala ayami kanaw eyeebon go6eyain sunkist o 7abel wesolfoon laselki :P

 
At October 20, 2006 3:44 PM, Blogger um-miT3ib said...

samboosa: hehe shasawe its true ! :P and ba3ad chabde our blog loves u too:P

fuzzy: LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ana aby 3ilab sunkist!:P

 
At October 20, 2006 6:04 PM, Anonymous Anonymous said...

LOOOOOOL! ee walla ee walla!
shili yalich o kahlach tshofeen the notebook?! ityebeen il 7ache 7ag 3omrich! i saw it o ba3dain i read the book.. alah wakeelich mon 3ogubha wana mu metrag3a ;p

 
At October 20, 2006 6:34 PM, Blogger um-miT3ib said...

anon: MA'SAAAAAAAAAAAAAAT:p

 
At October 26, 2006 3:30 AM, Anonymous Anonymous said...

ya jema3a ish'hal ga7a6 ili banat likuwait 3aysheen fee?!!! (china ana mo wa7da minhom ;p) nesbat il 3onoosa zayda ou il wath3 fe tadahwor mostamer!!.. they should ban chick flick movies nafs the notebook.. 3awar galb 3al fathi.. a5af bes ib nelga wa7ed yegralina our love story if we get struck by dementia.. ila bekayef ou bya5eth a 16 year old 3ala 6ool ;p (no offense guys ) um met3eb and um med3aaab.. ta7ayeaaaati ana to u ;p abda3taw ou ta2alaqtaq!:P new post now please 3an 3awar il galb!

 
At October 27, 2006 1:03 PM, Blogger um-miT3ib said...

anon: LOOOOL! ee walaa yala inshala :P il 3onoooosaa zayda:P inshoot'h0m:P?

 
At February 19, 2010 1:38 AM, Anonymous Anonymous said...

http://markonzo.edu http://www.dezinedepot.com/user/42362 http://evlan.org/~ashleyfurniture irritation cmcdonald http://forum.fscp.org/members/allegiant-air-airlines.aspx http://virtualatdp.berkeley.edu:8081/wp3/~ashleyfurniture transponders worrall http://askmecode.com/members/Delta-Faucets.aspx http://aviary.com/artists/tempurpedic thirtieth luka http://www.swishtalk.com/member.php?u=90813

 

Post a Comment

<< Home