Saturday, January 27, 2007

MOVED!!

ana 3afast idinya foog 7ader w ma3araft asale7haaa.. faa harabt min il ma3raka w sawaiit blog thany:P

fullalli.blogspot.com

just add an L :P ibda3 huh :P ?


from now on INSHALA we'll be posting there:P


ta7iyaaaaaaaaaaaaaty !! ;*

ps. fee a7ad e3aref shlon asheel kil our posts ele ehne wa7i6hom ehnak?

Sunday, January 21, 2007

um-mit3ib & um-mid3ab visit lebnan :P

TARAQAAAAABBOOOOO ! umahat mit3ib w mid3ab allah e7afeth'hom wekhaleeehom w yaster 3alaihom w yarzeg'hom w ewase3 saderhom weyaser amerhom wensane3 darbhom.. ra7aw libnan :P

lama difashat el 3alameeen (e7na) inroo7 libnan 3ind tharabat khalg allah kela shiseer;P ?

some bits and peices for u to enjoy :P

awal yoom wisalna loyaaa bs bilail re7na ma63am i6aly *sigh* w kan 7ada latheeth kalaina akl el shar;p.. thany yoom ohwa il moghamaraa el 3ajeeba... WE WENT SKIING ! :P

LOOOOOOOOOOOOL!! waaayy waaayyy ... re7na skiing wama adrakom ma il skiing;p!

ga3idoony isa3a 7:40 AM ! 3ashan noosal ehnak embacher ! rikabna el sayara ana w um-mid3ab w bo 7afsaa w sakeena (ikhit um mid3ab) awal ma rikabt el sayara.. um mid3ab el far7ana bil dinya MADRE LAISH IL FAYER FAR7ANAA!

SHOOFAW SHOOFAW WAYEHAAA!! HAHAHAHAH MAA TITH7AAAK !! HAHAHAHAHHA !!!

*sakeena it6ale3 her camera taby itsawer wayhe el bashoosh min ilfayer:p*
*bo 7afsa yiltifit "haaa madaaa il bir6im??"*
*um-mid3ab on the ph0ne ma3a omha "yummaaa ana w bo 7afsa w sakeena wel wajh el 3abes ray7eeen skiing* (elwajh il3abes ana in case mastaw3abtaw)

fa chan a7e6 7ag um mid3ab greys anatomy wanam 3alaiiha :P eheh

wesalnaa Farayaa :P wela thaaaalljjj !! :P khifat 6eeennnaaa ;P bayath nase3:P re7na bin;ajer el skis wel shighil.. wela lazem nalbes suit :P alah ya ashkalna itfa6es bil suits welnatharat !

awalan il suit makes u look 89 KG fatter than ur normal weight;p wiseer shaklech wayed 3abee6 coz faj'a rasich nitfa:P wel nathara makla wayhech akaaal:P

yanaa jameel el mo7ayaa Mark (modarebna)... e3miloo haiik.. la ti3milooo haiiik... bady minkooon PuuuuuuuuuuSh

allah ehadeee kil ma gal Puuuuuuuuuuush tikawadnaa 3al ga3 w fqayer eyeey yashgelnaa.. masa3na thloo3a:P

najmat el 7aflaa bil 6aii7at kanat sakeeena :P yaaa khif 6eeenat'hA! :P min kither ma 6a7at akher shay iz3ilat 3al thalj we7migat w she refused to wear her skis ib nis il thalj!


overall ilwath3 kan khafeef 6eena :P

---------------------------------------
bil hotel shifna "il limby" AGAAIIINNN ! baghait amoot min il thi7ik yoom 3abla kamel taby et'ajer guwary 3ala hal amraiikan ! :P waay waay khif 6eenat'haa bs ! :P

american: i want a bike
3abla kamel: One clock... do u 6an6arstand wela mish stand w 3amlatly feha ghabeya:P ?!

LOOOOOOOOOOL!!!


--------------------------------------

Ski dude ele iktishaf ina i7na khaleeejiyeen: salam 3alaiiiCCCCCHHHHHHooom!!
um-mit3ib: wa3alaaaaychoom esalam:P
um-mid3aab: WAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAA!!

--------------------------------------

knock knock "ROOOM SERVICE"
um-mid3aab : OOUUIII OOUUUIIIIIIIIII !

<- il ikht sayra ri6eena faraaansy min 6abaina lebnan:P
-------------------------------------

faj;a ib nis il ABC... um mid3aaab "ouuiii oouuuiii bein surrr.. je suis avec mon blah blah blah blah" naqrana min haly intaf ily yitkalimoon french ;p
-------------------------------------

sirna shobhaa ib lebnan... inas gamat itshik ib akhlaqnaa... wayed wath3na sar dilly w milly.. ashoof training ya3jebny w akhthaaa ma aw3aa ila um mid3ab "ALAAAHH SHENO HATHA ANA ABE ! " w takheth nafsaa
*asawer ana abyath wehya aswad
*ana asfar wehya akhthar

faa kina 3ind il cashier ib one of the shops wela um mid3aab is laughing her ass of 3ala shlon wath3na ana weyaha sayer shobhaaaa ;P
w sakeeena gathba 3alaiina "wakhizyaaa.. bsss 3aiiib !!"

um-mid3aab: laa laa ana abee alabsech leswaaaarrr e7na sirna ib relationship
sakeena: WAKHIZYAA 3AIIIIBBB BSS GASRAY 7ISIIICCHH
um-mit3iib: alaaaah wath3naa zawajtoookaa nafsy bs 3ala iswaar
Cashier: heheheheheheheheh
sakeena: fashaltoonaaa 7ata el mara nagda 3alaiiiikom
um-mid3ab: haaaww shinsaweee ba3aaaddd e7na ib relationship sirna now khalas;P
um-mit3ib: LOOOOL tara shakat rasmee feeena ! :P

--------------------------------------

sakeena sarat mama sakeeena... kil mandish ma7al takheth gashna w tidfa3 3ana !

um-mit3ib: mayseeer kil ma khathait shay tidfi3eeena
sakeena: haaaw like siiistaaaaaaaaRRZZZZ liiike sisstaaaaaarrzzz ;P
--------------------------------------

sharaiiiina tishiiryyy il shar.. 3ala golat minshiliiiKh okhoy "intensive shopping" :P

--------------------------------------

bo 7afsaa kan mishtihy machbooos la7am.. chan igoom yishtiry 6ily.. yithba7a w isawooonlina machbooos ! khif 6eenta! :P kan machbooos NAARRRRYYYY !! 3ayazt wana ancheb:P
--------------------------------------

tara el post wayed 6iweeeel;p oh and do0da 7abeby.. i went to lebnan for the weekend:P
-------------------------------------
oh and Mcdonalds ewasel manazel !! or in our case.. ewasel HOTELS!!!:P !!!

-------------------------------------
mishaiina bil mo6ar chan el jaish eghazloona :P 7adna kashkha;p
TA7IYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATY !!! ;****


Thursday, January 18, 2007

Seriously ?akhaih bs... *sigh*

ta7iyaaaty;*

Saturday, January 13, 2007

mawjood?

Our perfect guy ;p


Um-mit3ib:
we need a guy;p
Um-mit3ib:
that sweeps us off our feet;p


um-Mid3ab:
2 guys pwease ;p

Um-mit3ib:
provides chocolate at all times


um-miD3ab:
i dunnt share chocolate nor men !

Um-mit3ib:
lama nikshakh yitghazal fena sina w nis;p
Um-mit3ib:
w lama inhawel ib 3omerna wayed eg0ol way it3aqdeeen wintay natural;p
Um-mit3ib:
w when were in our khbal mood.. he laughs at every stupid thing we say


um-miD3ab:
w lemma ashtehy aghazel ejabelny w ma etana77ash ;p

Um-mit3ib:
w lama naby a7ad eghazelna we just tell them w may7isoon ina emyanan;p


um-miD3ab:
alaaaaaaaaaaaaaHHH wath3 7elmun yata7aqqaQ ;*


Um-mit3ib:
w abe ma yiltifit 3ala ghairy !
Um-mit3ib:
w ALWAYS REPLIES TO SMS AND PHONECALLS !
Um-mit3ib:
and has to call everyday
Um-mit3ib:
and sms everyday


um-miD3ab:
yea ,, wouldnt that be lovely ;p

Um-mit3ib:
and yistaw3eb that by 4 pm if we didnt msg ga3ed nitghala wedeg wesawe film 3aud ina walah 3alaina;p


um-miD3ab:
hhehehehehehe ,,, la tet'amilain ,, tlageena tawa ga3ed mn ilnoom ,, yestaw3eb mn bacher enna efgedach when YOU call him !

Um-mit3ib:
yakel tibin
Um-mit3ib:
lazem ohwa yistaw3eb !
Um-mit3ib:
al7een mo its my dream? OHWA IB YISTAW3EB


------------------------------------
ma6looooooobbb !! :P

ta7iyaaaaaaaatna ;****

Thursday, January 11, 2007

Buffon and um-miT3ib


Scene One: Um-Mid3ab's Home + msn
Characters: um-mid3ab and her Brother Bu-7aFSa


NOTES: um-mit3ib's dp ib msn is a very very very very very sexy pic of Gianluigi Buffon *akhaih*


*Bu-7aFSa comes to take a peek at um-mid3ab's pc and see's Buffon wild el mamloo7a*

Bu-7afsa: um-mid3ab .. mnew hatha ?? " w wayha 3leih 3alamat T3AJJUB 3alameya ;p"
um-mid3ab: um-mit3ib !
Bu-7aFSa: ee aghar 3leiich walla ana
um-mid3ab: hehehe YALEEET HATHA REFEEJY CHAN ASALE SALAT SHUKER

--------------------------------
Scene Two: MSN Conversation window
Characters: um-mit3ib and um-mid3ab

*this is right after um-mid3ab told me about her conv with Bu-7aFSa*

um-mid3ab: takhayyalai buffon's my bf !!!!!
um-mid3ab: w shakhseeetich !!!
um-mid3ab: waii waii waiii
um-mid3ab: combination MU SEJ
um-mit3ib:LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!
um-mit3ib: BA6NEE !!!!
um-mit3ib: WAAAYY WAAAAAAAAYYY !!!!
um-mit3ib: yal khebla ! :P

---------------------------------

anteeka hal bnaya ya jima3a:P and i want Gianluigi Buffon PALEEEEEEEEEEZ ;*

ta7iyaaaaty ;*

Thursday, January 04, 2007

no0mat,ha i3fesatna !!

Um-mid3aB tu7adethkumM ,,,
our trainer allah i7afeth,ha raiii7a phuket naqaha !!
w e7na metzabreeen hneeee !!!
naqahat,ha BEFLOOSNA !!
ilmuhim tuwahagna le'anna leyaqatna betrooo7 we66i shwaiia ;p
we called our friend's trainer ..
w 6ab3an 6ab3an um-mit3iib ra7at 3leiha nooma w in7ashart ana w il philipoo thaqeelat il6eeina brou7na ..
kenna 3ade fe aman illaaaaaaaaah !! , shwai wela ashoofha yayba meter etgayyes eznoody w efkhoothy teshoof etha kil zand/fikheth nafs gyas ilthany !! @@
haw haw haw haw mn sej ummich entaii !!
ekhtara3t shwaii b3dein ta3awatht mn bleees w gelt amasheeeha ana shfahamny eb osool
illiyaqa ;p
b3deiiin ilsalfa dashat BEL KARAMAAA !!
Phillipo: Um-mid3aab where's your shoes ?
.................. bs khal ashra7 Nuq6a basee6a jameeela salesa ;p traineratna um il neqahaa ZAIN etha lebasnalaha dlaagh ;p
le'anna il wath3 kila tisedde7 w 6a7sa bel ga3a ;p mafeeha nagza w laghwa !................


al7eeen ana broou7i mu meshtahyat,ha mn salfat il gyaaas w tiyeee tgooli where's your shoes !!
ma kammalt weyaha sara7a kramte ma tesma7ly albes jooty w ana al3ab ;p
hal habla ily mu sa7ya kilshwaii galatlii ,, : woooow um-mid3ab u're soo taaaaall !!
tem7ar TEM7ARRRRR !!

bs alah wakeelkum thany yoom dazatlena msg "hello um-mit3iib & um-mid3aab , do we have class tom.?"
we replied " No, thankyou =)" w btw il smile face ib lughatna taqeeeban ya3nee tafla ;p


ashKur 7usn iSTima3kum ;p----------- um-mit3ib speaking------------
my side of the story :P ilyom ele gabla kint nayma 2 hours.. wana smela 3alay allah e7afethny wekhaleeeny 7ag mit3ib wiboh yomy yabde 3ogob el 3.. coz ANAM.. wel trainer qaleelat el adab hal philibeeniya galat at 12.. ya khif damha..

fa anaa kint naymaaa.. wela talafoonyy yernaa333 ya mala el simakh...
um-mit3iib: Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa???
Trainer: I am outside madam um mit3iib,, they say this not ur house
um-mit3iib: ur at um mid3ab's house .. say um mid3ab
Trainer: yes yes.. ok
um-mit3ib: bbbbbbbbbbyyyyyyyyyyeeeeeeeeee


TRIN TRIN
um mit3ib: il trainer ta7at
um mid3ab: wintay wainich ?
um mit3ib: bifrashy
um mid3ab: ya %@*#)*@)(#*)$*&#*\()*)#()@#$$)&#$)#*)@(%)($@_( !!!!!!!!!!!!
um mit3ib: bbbbbbbbbbbyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeee ;**


ya raby mo nayma !!! lazem anam wela bakafekh el ako wel mako.. mala da3e akafekh lawadem esara7a:P

al7en,, our trainer allah e7afeth'ha :P khan3alemhom 3an 6iqoos our trainer Zaleekha (om phuket)

titsharaf zaleekha el bait,, ana anzel ib bijamty w kobtiy w booozy,, w um mid3ab tiyeey ib zay el jam3a,,, sob7an elkhaleq ib tharf 5 min um mid3ab ikoon zayha nafs zayeey:P bijamaa w dlaagh :P dlaagh etha kashakhnahaa 6ab3an :P wela awal 7ifaaaayyy infashel :P

shay isma sizes w music w hal fahlawa MAKO ! aslaaan yala walbyy at7al6aam

um-mit3iib: zaleeeekha i dooonnntt waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnttttt
zaleekha: come on just 100
um-mit3iib: 100 ib 3ainich ! ONLY 20 !
zaleekha: come on u can dooo iiittt
um mid3ab : wahahahahhahahahaaaaaaaaaaaa
um mit3ib :MAAAAAAAAAAAAAAABBYY !!
zaleekha : ok um mit3iib u do 20,,, um mid3ab u do 80
* ba3dain ana asseeeer wayed sa3eeda:P *


long enough a post:P ? gamat etdame3 3ainkom min kither ma garaitaw:P ?ta7iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatna ;*

Wednesday, January 03, 2007

ras 3ENAB !!

UPDATE:
a7eyeee do0da iLfata iLmughWaaaar ;** 6anGyouuuuU !

3UDNA BE ALWAAAN NAAA9E33A !!
-------------------------

c'est moi .. um-mid3aab ...


adre ma 3ndii salfa ... BS ya nas ya 3alam ya hoo ebkha6ryyy ashayeSHHHHHH !!!

iltisheyyesh shai eb qemmat il fahlawa wel jamaaal w wath3 il awadem w uhma imezoon MAZAAAAAAAAAAAJ !! shai wayed 3aflangy !! ;p


wedddi eb ras 3enaB ;p coz i heard inna its the BEST !! w abee shakla 3la raggeya .. wella 7etta eyeboona malfoof ibshash a7mar RATHYA ;p
ee w abe a6alllii3 dawa'er dawa'er bel dakhaan w asawee qlooB 7ub w feehum saham nafs film THE MASK mal sinat il 6ab3a ;p


that being said ..
a7eb a7ayeee jumhoorna il 3areeQ w mn beenhum "om il bagga" ily kilyoom tegra blogna bel dwaaaam w etsajel mula7athat hehehe .

we appreciate ihtemamich il sabbaq ;p je t'aime ;****


ps: iltadkheen muther bel se77a ;p 3shan ma tgolooon nu7areth 3al fesq wal fejoor ;p
-----------------------

w shfeee umma mu rathy esaweee font editing ? ;/ ( problem SOLVED :D)*********************** um-mit3iib speaking ********************
umm... ilsheesha shay sakheef w mala salfa w chethe elwath3 faj'a dkhana :P

if it makes u feel any better i tried ras 3inab.. w bo rageya.. both i7iroon w iqithoon w mal 6rag :P officaily il sheesha shay wayed sakheef w maleeq w MALA DA3E!
ilfal 7ag el zigara ;P and om ilbaga:P still masharait il7umra :P

UPDATE: thank you ba3le el la6eef ;*

Tuesday, January 02, 2007

hathra w laghwa ;p

UPDATE !
--------

MSN

um-miT3ib: im leaving on sun
3ajran: wala jad?
um-miT3ib: ya
3ajran: chalba
um-miT3ib: im gonna miss u too

<- LOL sij q8ty !! :P

-------------------------------

12:00 am 1/1/07

Trin Trin.. *baba calling*
me: HAAAAAAPPPPYYYY NEW YR !!!
him: w merry christmas:P
<- khif 6eenta:P

-----------------------------
MSN: 12:59 am

um-miT3iib:
eee 3ala golta "mit w 7ayait winta 3ane ma darait;p"

um-miD3ab:
alaaaaah 3jabni il beit ;p

um-miT3iib:
3alaich bil 3afya;p all urs;p

um-miD3ab:
ishbasaweee feeeeh , arbe6a ib waneeeety w adoos bel share3 ! alah ihadach bs

<- ya raby khafefat 6eena :P

------------------------------
MSN:

Bo Fal3a: ana za3alt
um-miD3aab: haw shfeeek albaqara al7aloob ?;p

------------------------------
Arth Allah El Was3a

Bo Shozan: yala wainkom?
um-mit3iib & mid3aB: RO7 SHOF SAYARTIK
Bo Shozan: SHSAWAIIIIIIIITAW FEEEEHAA ?!?!?!?!?!?

<- shda3wa lahadaraja khayfeen mena :P? masawaina shay wala :p

----------------------------------
Burger Boutique

um-miT3ib: haa Bo Sachma
Bo Sachma: halaaawwww
um-miT3ib: bakel shtaby bsur3a;p
Bo Sachma: wainich ?
um-miT3ib: Burger boutique
Bo Sachma: shino ib ta6libeen?
um-miT3ib: texan slider.. dynamite slider... dynamite fries... il kowar el bo6a6 w slider thane madre shesma SHTABY
Bo Sachma: w sheno ib tishribeen? Diet Coke?
um-miT3ib: la coke 3ade
Bo Sachma: bs u need diet.. BOWAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA
um-miT3ib: (*)()#*)($*#).. bye :P

<- MIN SIJ OMA :P?

---------------------------------
Um-mid3aB's House

Trainer: *pointing at um-mit3ibs recently filled tummy from ghada* WHAT IS THIS?
um-miT3ib: wala i just had lunch WALAAA !!!!
Trainer: u look 4 months pregnant
um-miD3ab: WAHHAHAHAHAHAHAAAAAHAHAHAHAHHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

<- ya7lailha 6rag
---------------------------------
103.7

Mothee3: haa shsharait bil 3eed?
Caller: wala sharaiiit dlaagh w joootyy

<- SHARAA DLAAAAGGH W JOOTY ! :P
---------------------------------


ta7iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaty ! :P