Tuesday, August 29, 2006

ana um miT3ib bint s3afaG wiLD snaaafy a3Len 7arb !

shofaw.... um mid3aab ele maby asebhaa bil blog 7ifathan 3ala karamat'ha w haiibat'haaa ighdarat feeny w khanatny khiyanaa 3othma !!!

SETUP:

ana w um mid3ab are average gurls... not fat.. not thin.. bs were closer to thin.. bs 3indina moshkila khafeeefa isamoonha "love handles" isimha 7ilo w thareef.. shakelha mo'rif w qabeee7... fa hal tube ily mirtaz ib b6oonaa marath mozmin w emlawe3 chabdnaa.. w kina bil saif ib nith3af siwa... we started walking w kilshay and things were going fine.. then.. safarnaaa

*drum roll*

WORLD WAR III BETWEEN UM MID3AB AND UM MIT3IB!!!

PRESENT:

um mid3aab safirat deera w um mit3iib deera thanyaa... um mid3ab radat leq8 while ana still ib riboo3 swaisra... dashat il msn walhana 3alaihaaaaaa w mishta6a shlonich w shakhbarech... meta bitrideen? yala 3ashan ni6la3.. bs wain inro7? ana diet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <- bagagt 3aineee 3ayazt wana akhoozir ib hal screen.. libnayaa galat diet... laa laa akeed titghashmar.. we are supposed to look fat together and look thin together... sheno qasdhaa diet? akeed tistahbel... sawait ro7y 3ade w kamalt... chan shitg0ol?


um mid3aB says:
btw taraniii diet
um miT3iB says:
7ilfay ??? weeeh khalwaaaa

um miT3iB says:
kharibooch !

um mid3aB says:
so bathabe6ha 3la yayyetich eseeer akhoora bal3a wajba wa7da
um mid3aB says:
sert th3eeifa !!!!

um miT3iB says:
hala wala
um miT3iB says:
el ba6en ra7;p ?

um mid3aB says:
IL LOVE HANDLES RA7AAAAAWWWW


<- shgalat?

IL LOVE HANDLES RA7AW?! min sijhaa hathy ? laa w far7anaa ba3ad wihyaa itg0oly ! sij ma tisti7y... 7asbalkom 7asat ib qilat il adab wiskitat? NOOOOOOOOO... IT GOES ON!um miT3iBsays:
AYSHAY ?!
um miT3iB says:
LAA LAAA LAAA
um miT3iB says:
KHIYAANAA 3OTHMA !

um mid3aB says:
waaaaaiii waiii shu3ooooor shaggaaagiiiii
um mid3aB says:
walla 6la3at rou7iiii
um miT3iB says:
many 6al3a weyaaach

um mid3aB says:
t3abt t3abt 3la ma ra7aw
um mid3aB says:
hahahaha ,, la shaku 3ad ma sert aishwarya rai

um miT3iB says:
entaha ma bainy w bainich

um mid3aB says:
lel7een fei karroosha

um miT3iB says:
yaa khaynat el 3ahhhdd
um miT3iB says:
yaa nakera lilma3rooofff
um mid3aB says:
weeeeeeeeeiiih ya 7asraaa !!!


.....

I um mit3ib bint s3afag wild snaafyy a3len 7arby el jasady thid um mid3aaB bint shlaiweee7 el minthiwil ... ehya bidat mishwarha il fany liljamal wal kamal il nisa'ee BIDOOONNNYYY W BIDOON SABEQ INTHAR!

fa qarart il 'aaaty... barafejha bi7okom il 3ishra ele baina w many imqa63at'ha tamaman.. WALAAAKIN.. by the end of this month or next month baseer ath3af minha w bawadeeha maki 3ALA 7SABHA w bakhaleeha takel wayid w ana bakel salad wakhale el lebnany eghazelny...

WA BAYNANAAA AL AYAAAAMM YA UM MID3AAAAAAAAAAAAAB !!!

on a happier note: i miss u guys :P shakhbarkom?

ta7iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaty ! ;*

ps. this shade of red is like blood resembling my anger:P thank u for ur understanding

Friday, August 11, 2006

7araarat ba6iN


kal 3ada... sar el saif wengalbat el nooma foog 7adir.. faaa um mit3ib w um mid3aab eg3idaw 3al 3...

triinnn triiiinnnn...

um mid3aab: Haaaaaaaaaaaaaaaaa???
um mit3iib: alaahh yaall soot kila noom !!!! e7na mo gayleeen bintaghada ib burger boutique GOMAY !!! yalaa ana 5 min wakoon 3indich.. tizahebay ok ?
um mid3aab: 3aaaaaaaaaaaaaa mmmmmmm... ok

triinnnn triiinnnn....

no answer

triiin triinnnn....

no answer

TRIIINNNN TRRIINNN!!!!!!

um mid3aab: wala kany WAALAAa!!!
um mit3ib: inzaiin yala li6a3teeny!

... sharefat um mid3ab el sayaraaa....

um mid3ab: um mit3iiiibb taraa gasnee el yooo3 !! yalaa !!!!
um mit3ib: ee me2 bs shofay ;p abe amor debenhams awal adawer boxer 3ala tom and jerry.. sarle qarn adawer !
um mid3ab: MOOO WAAAGGGTTAAA WALA AKLECH TARA!
um mit3iib: waaayy waayyy .. mi7na ray7een ela wana sharya il boxer.. kilish kilish ashtiry boxer abyath walaseg 3alaih tom and jerry

* istaslemat um mid3ab coz well.. mo ehya ele its0og;p w tiwajahna le debenhams *

ib the time we were there um mid3aab ma gaserat bil 67ana :P
ashawerha.. shrayech ib hatha? KHALSEENEEE YO3ANA !!!!

khoberkom mantinaqash lama inyoo3.. wanaa ba3ad mayta min il yo3 bs in masharait el boxer yimkin ayen ;p w ya 7afith mako mokan fee boxer 3ala tom and jerry.. kila superman w batman ! ... anyway..thats besides the point

*6ala3na min debenhams.. bil sayara again*

um mit3ib: um mid3aab... ba3ad abee aro777..
um mid3ab: CHUUUUUUUUUUUUUUUUUBBBB !!!!!! AWAL NAKEL!

um mit3iib: waay waayy adreee shfeech ana basfar ba3ad shway aslan 3ogob el akel qasdeee 3ogob

* wisalna burger boutique isa3a 6:45... w wela wa7da fena 6ab ib 7aljha wela ga6rat may w gomna inshof lawadem large burgers yitmashoon *

ga3adna ib burger boutique...

um-mit3iib: excuse me.. we want 1 texan slider, 1 dynamite slider, 1 chicken slider, dynamite fries, and those potatoes that are in circles, 2 pepsi's.. QUICKLY!!!! were very hungry !
waiter: ok maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'aaaaam

*allah e7afeth;hom ma 6awilaw... 5 mins w kil il orders iwsalaw...*

6:50.. el akel wisal

saaammmt w hidooo' bain um mit3ib w um mid3aab mala awal wela taly.. kil wa7da GHAYYYY9AAA ib her burgers wel 6awla 3amra tifta7 el nafs

7:05... khalas el akel.. w dinya sarat imlawena wel awadem sar 3indihom ryool w 3yoon bidal khas w 6oma6:P

e7na ghadana ta'akhar w baghaiina inmooot.. w lafaina el ako wel makoo... infashel.. el ketchup saye7 wel 7alaaa 7alaaaa... very unattractive..

6ab3an el hadaf min hal post kila is ina um mid3ab is on a diet w kila yo3ana w taby takel;p fa gilt we should remember the nice days when we eat without thinking ! :P

Ta7iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaty !

Sunday, August 06, 2006

NureeeDu 7allaN ,,


uM-mid3aaB :Ma t7oooshkum la7that indemaj qawweya bel sayyara sa3at w ta36oonha rad7a bdoon shu3oor ? ;p

um-Mit3iB: Ee ee , bs il 3ajel feekom itdish ib da3ooos bishameya .
... ba3dain to top it all off... sean paul 7isbe allah 3ala bleeSaaa eghaneeelina temperature!.. matfahmoonyy shlon i can hold my self ?

uM-mid3aaB :welly yamme ma itshajji3 3al rikada ya rabeee !!! lazem ta36eeha hazzza ;p

um-Mit3iB : loma il shamiyaaaa feeha diwa3ees itbared elchabd wela chan el som3a ra7at wi6y !

uM-mid3aaB : ilmishkela il 3aweee9a etha 6la3at ghneyya masreya sheghul itrages w kharabeee6 w serna ib esharaaa !!! @@ SHEL 7AL SHEL 3AMAAAL !!

um_Mit3iB : 3ayaznaa wi7na inwa6y ib hal karasy winhiz min ta7at bs ;p

uM-mid3aaB: heeff bs makuuuu fayda ! .. ilhazz ham bibayyiN !

um-Mit3iB : w ba3dain shsalfat om mawaqef el sal7eya ? libnaya ma yamdeeeha itba6el el radio yi6la3laha tamer 7osny ighanee tawha haza chatf'ha tiltifit wela qawm min il thikoor chakeenha ?! MAWAQEF !! IL GAAZZZ FOOOGG!!


,,, please if anyone has any suggestions aw 7al lilmushkela come forward ;p
w latgolooon ghaymooha malna khelg policemen imwagfeena kil shwaya wel thania

** 3aaaDii 3aaaDiii il colors ma2saat adree bs imsawyat.hum fantaq ya3ne nafs lon jild il sayyara ;p 3eeeSh il7adath ;p

Ta7iyaaaateeeeeeeeeeee ;****

david and goliath Teeeees ;*

hello jamee3an :p

AANNNDDD the winner of the cutest site in the world is :

http://www.davidandgoliathtees.com

hathail nimayen :P ENJOY! ;*

May3aqdoon ;p ? ana wayed 3ajbeeny.. sarly yomain bs ath7ak 3alaihom ! :P

Wednesday, August 02, 2006

WANTED ..

7alatna killena fi ilseif beleil maku noom w yabde tafkeeer ghareib 3ajeeeb !!
As I was going through this phase @ about 3:30 am with um mid3aaB we came to a conclusion ..

Wain ra7awww elshabaabb leq8tyeen wain ?!?!?! wain minkhasheeeen ?! 3ayaznaa indawerhom ! ga6a3na il shiware3 tigi6i3 w ma ligainahom… though nobtha baseee6a minhom mitwajda ib caribou il sal7eya
(im very happy) :D BUT STILL !…
All we see those days are the “stylish” ones illy ma yimesoon 7eg mus6ala7 il"shab liq8y" besila;s
So qarrarna il Attiiii ..

WANTED :

*asmar
*sha3ra aswad
*180cm w a6wal
*min juthooor 3rabeya

*lazem ishaweg 7etta wuhwa ibserwal imkassar w faneela
*openminded to an extent;p
*yofathal emgare3 with built body ;p
*secure about his masculinity!
*unable to cheat. *Impossible I know*, but its worth a shot ;p
(compliments of um-miD3ab)
*achla7 amla7 yu3abber 3an q8y yemot 3al ba7ar.
*3alaiih fardaattt echtooooofff it6aye7 il 6air min il sima
*7wajba feha shamkha mn hoosha wuhwa sghayer !!!
( compliments of um-miD3ab)
* mo 7acher;p

* moshaje3 iTaLia... VERY IMPORTANT !
* mabe wa7id stingy yagthebli 3ala kil beez 7amaR
(compliments of um-miD3ab)
* LOOYYAAALLL !


if anyone is confused... use this picture as a reference:PW salamatkom:P… if found he shall be rewarded 2 kuwaiti gurls :P so BRING A FRIEND ALONG PLZ ! :P

Ta7iyaty! ;*


um-miT3ib & um-miD3aab LIMITED!

Masa’a elfull ;p
Two q8ty gurls with nothing to do… RESULT:
um-miT3ib & um-miD3aab LIMITED!


um-mit3iiB to7ayeekom ! ana bnaya q8tya fagsha w ma6y0ora;p a7taj mokan a3aber 3an nafse w 3an tasa'olaty ele 3adatan moshtaraka ma3a um miD3aab.. fa qararnaaa insawe hal blog el thareef to be ourselves without kuwaiti social boundries!

um-mid3aaaaB fatat la6eeefa thareeefa mn dawlat likwait il7abeeba ;p
7altee mn 7alat sadeeqty il sadooqa a.k.a um-mit3iiB nabe mukan in6ale3 feeeih kul ma yajoooool fi kha6erna mn afkar ghareiba 3ajeba ...
3ayazna nakbeTT ! kilshey 3aiB w fashla ..

plZ t7ameloona and try to SHARE ;p

ilmukhlesataaaN da'eman wa abadaN :
uM-mit3iib & uM-mid3aaB

ENjooOOOOY ;*