Sunday, January 21, 2007

um-mit3ib & um-mid3ab visit lebnan :P

TARAQAAAAABBOOOOO ! umahat mit3ib w mid3ab allah e7afeth'hom wekhaleeehom w yaster 3alaihom w yarzeg'hom w ewase3 saderhom weyaser amerhom wensane3 darbhom.. ra7aw libnan :P

lama difashat el 3alameeen (e7na) inroo7 libnan 3ind tharabat khalg allah kela shiseer;P ?

some bits and peices for u to enjoy :P

awal yoom wisalna loyaaa bs bilail re7na ma63am i6aly *sigh* w kan 7ada latheeth kalaina akl el shar;p.. thany yoom ohwa il moghamaraa el 3ajeeba... WE WENT SKIING ! :P

LOOOOOOOOOOOOL!! waaayy waaayyy ... re7na skiing wama adrakom ma il skiing;p!

ga3idoony isa3a 7:40 AM ! 3ashan noosal ehnak embacher ! rikabna el sayara ana w um-mid3ab w bo 7afsaa w sakeena (ikhit um mid3ab) awal ma rikabt el sayara.. um mid3ab el far7ana bil dinya MADRE LAISH IL FAYER FAR7ANAA!

SHOOFAW SHOOFAW WAYEHAAA!! HAHAHAHAH MAA TITH7AAAK !! HAHAHAHAHHA !!!

*sakeena it6ale3 her camera taby itsawer wayhe el bashoosh min ilfayer:p*
*bo 7afsa yiltifit "haaa madaaa il bir6im??"*
*um-mid3ab on the ph0ne ma3a omha "yummaaa ana w bo 7afsa w sakeena wel wajh el 3abes ray7eeen skiing* (elwajh il3abes ana in case mastaw3abtaw)

fa chan a7e6 7ag um mid3ab greys anatomy wanam 3alaiiha :P eheh

wesalnaa Farayaa :P wela thaaaalljjj !! :P khifat 6eeennnaaa ;P bayath nase3:P re7na bin;ajer el skis wel shighil.. wela lazem nalbes suit :P alah ya ashkalna itfa6es bil suits welnatharat !

awalan il suit makes u look 89 KG fatter than ur normal weight;p wiseer shaklech wayed 3abee6 coz faj'a rasich nitfa:P wel nathara makla wayhech akaaal:P

yanaa jameel el mo7ayaa Mark (modarebna)... e3miloo haiik.. la ti3milooo haiiik... bady minkooon PuuuuuuuuuuSh

allah ehadeee kil ma gal Puuuuuuuuuuush tikawadnaa 3al ga3 w fqayer eyeey yashgelnaa.. masa3na thloo3a:P

najmat el 7aflaa bil 6aii7at kanat sakeeena :P yaaa khif 6eeenat'hA! :P min kither ma 6a7at akher shay iz3ilat 3al thalj we7migat w she refused to wear her skis ib nis il thalj!


overall ilwath3 kan khafeef 6eena :P

---------------------------------------
bil hotel shifna "il limby" AGAAIIINNN ! baghait amoot min il thi7ik yoom 3abla kamel taby et'ajer guwary 3ala hal amraiikan ! :P waay waay khif 6eenat'haa bs ! :P

american: i want a bike
3abla kamel: One clock... do u 6an6arstand wela mish stand w 3amlatly feha ghabeya:P ?!

LOOOOOOOOOOL!!!


--------------------------------------

Ski dude ele iktishaf ina i7na khaleeejiyeen: salam 3alaiiiCCCCCHHHHHHooom!!
um-mit3ib: wa3alaaaaychoom esalam:P
um-mid3aab: WAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAA!!

--------------------------------------

knock knock "ROOOM SERVICE"
um-mid3aab : OOUUIII OOUUUIIIIIIIIII !

<- il ikht sayra ri6eena faraaansy min 6abaina lebnan:P
-------------------------------------

faj;a ib nis il ABC... um mid3aaab "ouuiii oouuuiii bein surrr.. je suis avec mon blah blah blah blah" naqrana min haly intaf ily yitkalimoon french ;p
-------------------------------------

sirna shobhaa ib lebnan... inas gamat itshik ib akhlaqnaa... wayed wath3na sar dilly w milly.. ashoof training ya3jebny w akhthaaa ma aw3aa ila um mid3ab "ALAAAHH SHENO HATHA ANA ABE ! " w takheth nafsaa
*asawer ana abyath wehya aswad
*ana asfar wehya akhthar

faa kina 3ind il cashier ib one of the shops wela um mid3aab is laughing her ass of 3ala shlon wath3na ana weyaha sayer shobhaaaa ;P
w sakeeena gathba 3alaiina "wakhizyaaa.. bsss 3aiiib !!"

um-mid3aab: laa laa ana abee alabsech leswaaaarrr e7na sirna ib relationship
sakeena: WAKHIZYAA 3AIIIIBBB BSS GASRAY 7ISIIICCHH
um-mit3iib: alaaaah wath3naa zawajtoookaa nafsy bs 3ala iswaar
Cashier: heheheheheheheheh
sakeena: fashaltoonaaa 7ata el mara nagda 3alaiiiikom
um-mid3ab: haaaww shinsaweee ba3aaaddd e7na ib relationship sirna now khalas;P
um-mit3ib: LOOOOL tara shakat rasmee feeena ! :P

--------------------------------------

sakeena sarat mama sakeeena... kil mandish ma7al takheth gashna w tidfa3 3ana !

um-mit3ib: mayseeer kil ma khathait shay tidfi3eeena
sakeena: haaaw like siiistaaaaaaaaRRZZZZ liiike sisstaaaaaarrzzz ;P
--------------------------------------

sharaiiiina tishiiryyy il shar.. 3ala golat minshiliiiKh okhoy "intensive shopping" :P

--------------------------------------

bo 7afsaa kan mishtihy machbooos la7am.. chan igoom yishtiry 6ily.. yithba7a w isawooonlina machbooos ! khif 6eenta! :P kan machbooos NAARRRRYYYY !! 3ayazt wana ancheb:P
--------------------------------------

tara el post wayed 6iweeeel;p oh and do0da 7abeby.. i went to lebnan for the weekend:P
-------------------------------------
oh and Mcdonalds ewasel manazel !! or in our case.. ewasel HOTELS!!!:P !!!

-------------------------------------
mishaiina bil mo6ar chan el jaish eghazloona :P 7adna kashkha;p
TA7IYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATY !!! ;****


25 Comments:

At January 21, 2007 5:48 PM, Anonymous Anonymous said...

6rbaaa5 .. 6ef 6eeennnaa entay wyaha .. ana 7abait e5t;ha wa5zyaah :P

 
At January 21, 2007 7:48 PM, Blogger Danah said...

LOOL! Ilsafra sounds like it was so much fun! Ilmarra ilthanya bayi wiyakum:p

 
At January 22, 2007 2:11 AM, Blogger um-miT3ib said...

bin3agul:
mabrook il shotgun ;p
7etta e7na ni7eB ekhtyy ;p

dandoon:
bs ta7aMalai il3ba6 ily eSeeer ;p

 
At January 22, 2007 6:42 AM, Blogger do0da said...

LOLLL aham shay 3ala a5ir ilpost "tara el post wayed 6iweeeel;p oh and do0da 7abeby.. i went to lebnan for the weekend:P
" ya3ni bala'3tni chithi ha :p

bes yala glad you had fun :r hahahahah wala low shino agoom 7:40 am for skiing sha7alta indoor skiing ihnii 3indina no need to wake up in the morning :P

 
At January 22, 2007 7:53 AM, Anonymous Anonymous said...

do0da: yes im being nice :P shasaweeeeee kint mi7tarma bo 7afsa mayseer akhangaa agola many ga3da wakhanga:P

 
At January 22, 2007 1:21 PM, Anonymous Anonymous said...

ya m9arge3eeeeeeeeeeeen ;p thakartooni ib 3omri walla.. once in dunes.. kil ma ndish il elevator ana ou my friend nsheelha rad7a.. ou awal ma ne6la3 min il elevator nshoof a guy on a counter ya36eena natharat moreeba.. 3ala a5er il safra iktishafna ina ako cameras bil elevator ou hal rayal ubu il natharat yraqebhom ;p awnas shay ib libnan il 3abab6 walla..

 
At January 22, 2007 1:45 PM, Anonymous Anonymous said...

Oh by the waaaaay,, Deem is back :)

 
At January 22, 2007 1:48 PM, Blogger Utmost-y said...

mn sijkum? mn kether ma elpost 6weel nesait shgraiiiiit :/

bs i love sking ;P

 
At January 22, 2007 1:56 PM, Anonymous Anonymous said...

LMAO @ sowalifkom .. wallah 7dkom etwansoon oo miskeena sakeena makhletooha testans eb sfrat-ha! :P

 
At January 22, 2007 2:57 PM, Anonymous Anonymous said...

deem: hehehe sakeeena najmat el safra:P ! AND WELCOME BACK !

omtantoo7: LOOOOOOOOOOOL!! next time aro7 lebnan.. tharooory ragsaa ib asansaiiir dunes:P

utmost: eee masakhnaha shway bil post:P im sure skiing loves u too ;p

missy: laaa dont worry ;p she was happy:P I LOVE SAKEENA

 
At January 22, 2007 4:57 PM, Anonymous Anonymous said...

eee shay shay il rag9a hnak.. also u should try il rag9a ib escalator il verdun ili going down ;p ham 3ajeeba ;p lemme know what u think..

 
At January 22, 2007 11:14 PM, Blogger shakshaka said...

min 9ijjjkom skiing? anaaa in kathart 9awaart yam elthalj lanna mn ghair shay kil dgeega wethanya daaabgha 3la wayhee lool

 
At January 23, 2007 3:12 AM, Blogger Dakhtour said...

Loooooooooooooool

o ana agoool laish el enfejarat shaghala eb lebnan ma togaf!! khalkom bel deera o baskom erhaaab :P

 
At January 23, 2007 7:14 AM, Anonymous Anonymous said...

omtantooo7: ana qarart ene basafer weyach lebnan next time:P mwafqa:P?

shakshaka: LOOOOOL wala khif 6eeena ilwath3 :P

zizo: ee sawaiiinaa thajaaa bil man6eqa;P min daraw ena e7na ehnaaaakk galaw ib yi7tafloon by burning things:P

 
At January 23, 2007 1:58 PM, Anonymous Anonymous said...

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !
Puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuush :P
LOL !
Entaw emyanan ! :P

 
At January 23, 2007 4:43 PM, Anonymous Anonymous said...

weeeeee min 9ijich?!:P 3ind wayhech ! akeed 3jibtich rag9iti ;p

 
At January 24, 2007 10:43 AM, Blogger um-miT3ib said...

perfect stranger :
e7na ? emyannan ? laa etarawalich ;p

Omtantoo7:
mu nagSeen weli i3afeech brou7ha ilragsa 3ndaha ibbeeza w anwaa3 il ragsat il3aflangiyya ! ;p

 
At January 24, 2007 12:26 PM, Blogger Leftie... said...

gLad u had fun ;D chan zain Law i had it with u guys ;p

um mit3ib @@ haw haw, ya koborha 3nd rabi , ya 7afeth ya 3agayeL aLLLaaaah shLoun trou7een Lebanon o matgouLeen 7ag rayLch o katbatLi a5eer eLpost P.S dooda 7abeebi r7t ?!! o doda shLoun saket 3aLaiha ;p

 
At January 24, 2007 4:23 PM, Anonymous Anonymous said...

leftie: min dayes 3ala 3is3isich intay? shako itshaysheen rayle 3alay haaa??? 3alamech ! KHALENA IB 7ALNA !!:P

 
At January 24, 2007 5:10 PM, Blogger um-miT3ib said...

madre shga3ed eser

 
At January 25, 2007 12:02 AM, Blogger shakshaka said...

blogkum wath3aaa ghumooooth:P

 
At January 25, 2007 5:27 AM, Blogger um-miT3ib said...

fene bachwa madre shga3ed eseer feeh !

 
At January 27, 2007 5:12 PM, Blogger um-miT3ib said...

hitman: ee walaa karetha to our diets:P

 
At February 07, 2007 12:21 PM, Blogger Pearls said...

Kuwaitien mako fayda ;p loved ur post istamta3t wana agraah ;p 7ada funny;p

 
At May 15, 2008 2:12 PM, Blogger Eulalia said...

EHEHEHEHEHEH HAHAHAHA!!! a7la shay puuuuuush! way way tha7akteeni um-mit3ib yizach allah 5air oo 3alaich alf 3afya bhal safra

 

Post a Comment

<< Home