Friday, August 11, 2006

7araarat ba6iN


kal 3ada... sar el saif wengalbat el nooma foog 7adir.. faaa um mit3ib w um mid3aab eg3idaw 3al 3...

triinnn triiiinnnn...

um mid3aab: Haaaaaaaaaaaaaaaaa???
um mit3iib: alaahh yaall soot kila noom !!!! e7na mo gayleeen bintaghada ib burger boutique GOMAY !!! yalaa ana 5 min wakoon 3indich.. tizahebay ok ?
um mid3aab: 3aaaaaaaaaaaaaa mmmmmmm... ok

triinnnn triiinnnn....

no answer

triiin triinnnn....

no answer

TRIIINNNN TRRIINNN!!!!!!

um mid3aab: wala kany WAALAAa!!!
um mit3ib: inzaiin yala li6a3teeny!

... sharefat um mid3ab el sayaraaa....

um mid3ab: um mit3iiiibb taraa gasnee el yooo3 !! yalaa !!!!
um mit3ib: ee me2 bs shofay ;p abe amor debenhams awal adawer boxer 3ala tom and jerry.. sarle qarn adawer !
um mid3ab: MOOO WAAAGGGTTAAA WALA AKLECH TARA!
um mit3iib: waaayy waayyy .. mi7na ray7een ela wana sharya il boxer.. kilish kilish ashtiry boxer abyath walaseg 3alaih tom and jerry

* istaslemat um mid3ab coz well.. mo ehya ele its0og;p w tiwajahna le debenhams *

ib the time we were there um mid3aab ma gaserat bil 67ana :P
ashawerha.. shrayech ib hatha? KHALSEENEEE YO3ANA !!!!

khoberkom mantinaqash lama inyoo3.. wanaa ba3ad mayta min il yo3 bs in masharait el boxer yimkin ayen ;p w ya 7afith mako mokan fee boxer 3ala tom and jerry.. kila superman w batman ! ... anyway..thats besides the point

*6ala3na min debenhams.. bil sayara again*

um mit3ib: um mid3aab... ba3ad abee aro777..
um mid3ab: CHUUUUUUUUUUUUUUUUUBBBB !!!!!! AWAL NAKEL!

um mit3iib: waay waayy adreee shfeech ana basfar ba3ad shway aslan 3ogob el akel qasdeee 3ogob

* wisalna burger boutique isa3a 6:45... w wela wa7da fena 6ab ib 7aljha wela ga6rat may w gomna inshof lawadem large burgers yitmashoon *

ga3adna ib burger boutique...

um-mit3iib: excuse me.. we want 1 texan slider, 1 dynamite slider, 1 chicken slider, dynamite fries, and those potatoes that are in circles, 2 pepsi's.. QUICKLY!!!! were very hungry !
waiter: ok maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'aaaaam

*allah e7afeth;hom ma 6awilaw... 5 mins w kil il orders iwsalaw...*

6:50.. el akel wisal

saaammmt w hidooo' bain um mit3ib w um mid3aab mala awal wela taly.. kil wa7da GHAYYYY9AAA ib her burgers wel 6awla 3amra tifta7 el nafs

7:05... khalas el akel.. w dinya sarat imlawena wel awadem sar 3indihom ryool w 3yoon bidal khas w 6oma6:P

e7na ghadana ta'akhar w baghaiina inmooot.. w lafaina el ako wel makoo... infashel.. el ketchup saye7 wel 7alaaa 7alaaaa... very unattractive..

6ab3an el hadaf min hal post kila is ina um mid3ab is on a diet w kila yo3ana w taby takel;p fa gilt we should remember the nice days when we eat without thinking ! :P

Ta7iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaty !

18 Comments:

At August 11, 2006 12:46 PM, Blogger um-miT3ib said...

LOOOOOOOOOOOOOOL il3an ubo ilyoooo3 labu illlY yabbah :p

ma geltaiii 3am illy la7as iljama hehehe allah elawe3 chabda ..
ilumooor mustattiba w ilyoo3 6agheena 3leiihhh :p
la w bel rest. lamma khalasna mn zood ilfaragha g3adna na6lub 7ag riFeejatna yaya mu 3arfa ta6lubb hehe

 
At August 11, 2006 1:05 PM, Blogger the tooth.fairy said...

Mmmmmm .. 7alatkom kaseefa :P

Madri 3ala sheno habbeelena eb b+b, dasem, oo '9eeej, oo shesma. aana agol jarbaw Burger Hub elli 3nd il seef oo golooli, ra7 tad3onli :P

Oo b3dain khaleeni as2allech refeejti khebra, tom o jerry oo sponge bob oo hassuwalef :P

Ta7eyyati,

-Farasha

 
At August 11, 2006 4:13 PM, Blogger um-miT3ib said...

b u t t e r f l y madre Farasha: min sijich ga3ed itg0oleeelina e7na 3an a burger place:P? la3ana obo khayer burger hub min kither manroo7la;p and 7aram 3alaiiich !!!!! B+B E3AAQED! w ee wala si'leeeely;p ta3abt nafseyan ana w my boxer search;p

shakabe6: ehehhe ta3awad 3ala el english;p inaha il logha el 3alameya fe hatha al zaman ! :P

 
At August 12, 2006 1:52 AM, Blogger bo_sale7 said...

السلام عليكم .....

عليكم بالعافية وانتو تشبهوني لما ايوع ...ما اشوف جدامي واصير عصبي وابي بس اتهاوش .....
بالمناسبة ...البيرجر بوتيك جربته واول مرة كان عجيب رجعتله مرة ثانية وما عجبني احس انه تغير ولا الصيف مسوي شغله ؟
تحياتي

 
At August 12, 2006 9:01 AM, Blogger um-miT3ib said...

bo_sale7: ee 7imdila wishikir min enyoo3 inseer moftariseen:P la ohwa 60ol 3omra eyanin .. bs saj yimkin ilsaiiiiiF msawe shighla:P

 
At August 12, 2006 11:52 AM, Blogger um-miT3ib said...

butterfly

lool mn siijich , i7na miftat7een ma63am aslan 7adda fullali hehe

busale7
ee walla ee walla ilyooo3 kafiiiiiiir .. ana ray7atla gabel la asafir lel7een na6i3 , order the new sliders fi 2 new kinds bitsawe ilshaga 3leihum.

 
At August 12, 2006 12:06 PM, Blogger bo_sale7 said...

هممممممممم ....لازم اجربهم عيل
شكرا على النصيحة :)

تحياتي

 
At August 12, 2006 1:57 PM, Blogger the tooth.fairy said...

Lool,

dam chithi golooli 3an amaken 7elwa yedeeda

so far re7t b+b, the burger hub, both of makis, wasabis kiluhum,eddo, oo eli 3nd il kaneesa also kiluhum, oo everything else..

abi ma63am yedeed ma77ad yadri 3anna oo akla 7elo oo mo habbeeen feeh..

Yalla warooni she6aratkom ya ommahat mit3ib oo mid3ab :P

ولكم مني خالص الشكر

مدموزيل
فراشة (بترفلاي)ـ

 
At August 12, 2006 4:09 PM, Blogger um-miT3ib said...

b u t t e r f l y: we can also help u with wht to order:P and ako CHai Thai bilbidi3... E3AQED... golden chopsticks bil shameya ham ewanes.. w 3omrich mintay lagyeta matros... and 6ab3an 6ab3an 6ab3an 6ab3an terrace grill for the best steaks;p w sim3ene;p ako ma7al fa6ayer bil surra isma koala;p EYAAANNIIIINNNNN ;p kil ma yi3tay ib wagt ghala6 moray ekhthay fi6eera wid3eeeLy;p.. sandwiches panini ham latheetha bs mako ga3da... same with LoFat.. il akel latheeth bs mako ga3da;p eee ba3ad roo7ay Hashi.. 7ada latheeth shway niheeBa;p hathaila off the top of my head;p etha thikart z0od giltlich ;p

 
At August 12, 2006 4:10 PM, Blogger um-miT3ib said...

correction.. Golden Chopsticks bil shi3ib mo shamiya

 
At August 12, 2006 6:04 PM, Blogger the tooth.fairy said...

Allaaah um mit3ib 7abbaitech khalas :**

tadreen laish?

la2anni ma re7t wala wa7ed mn hathail elli gelteehum :P So now i don't have to think of going to the same places over and over again..

3asa bss yamdeeni gabul matkhalles il ejaza warja3..

Bss khoufech il rashaqa etroo7 wa6i :P

 
At August 12, 2006 6:26 PM, Blogger um-miT3ib said...

b u t t e r f l y: absemlich bil 10 inaa il rashaqaaa bitroo7 WIII666YYY !! wela shmenaaa um mid3aboooo imsawya diet wana ath7ak 3alaiha;p?

 
At August 12, 2006 6:49 PM, Blogger the tooth.fairy said...

LOOL :P yam3awda kilish wala rashaqti killiiishh wala rashaqtiii :P


Shhofai, aana abi aakel oo ebnafs il wagt a7afeth 3ala rashaqti.. oo hatha mara7 eyseer ella etha kan fi 7araka :P

3al3umoom, aana bss aqarrer aro7 wa7ed mn hal me6a3em illi sa66arateehum, bas2elech sha6lub :P

khal aro7 anam 3yoni tebaggegat. Hal marra rashaqti oo 3yoni eyro7oon?? bss eshbuga feeni :P

 
At August 13, 2006 8:29 AM, Blogger um-miT3ib said...

b u t t e r f l y: eee laa ma nigdar 3ala rashaqtich wi3y0onich :P 7afthaayy 3alaihom !!! ana rashaqty bidait akshet feeha chene;p w 3yony ham la7gat'ha:P

 
At August 14, 2006 6:24 AM, Blogger lawyer said...

اشوووووووووووووووووه مو بس انا اتنح حززززززه اليووع
هاهاهاهاهاهااهاي
انا نووووووووووووعي اتعسر

و اقشر لحظاات اهي انج تنطرين الطلب ووحده من رفيجاتج تحن تبيج تركزين في سالفتها
و يااااااااااااشين السالفه اذا كانت عن واحد و يبيلها تركيز انتي يوعانه

يطلع الوجه الاخر

 
At August 15, 2006 11:08 AM, Blogger um-miT3ib said...

LOL lawyer ..
ilsuwalif meta ma sarat 3an wa7iid ? hehehe

itha jabalt um mit3iib w feee foooD athnaaa2 iljalsa w wojooh 7asana itbarrid ilchabd .. hala walla¨:p inkhallis il akil bsir3a , bs ma ikhales ilti6imish lol.

 
At August 28, 2006 5:43 AM, Blogger bo_sale7 said...

السلام عليكم .....

عسى ماشر وين اختفيتو ؟؟؟

 
At August 28, 2006 1:16 PM, Blogger um-miT3ib said...

bo9aaaliii7 :

halaweeen ... shinsawe walla mu mitshawfein sar lena dahar kilwa7da shag7a deira !!

yayyik mn il khaiiiir inshallla ;p
taShakuratiiii ..

 

Post a Comment

<< Home